ברוכים הבאים

כנס חיפה  לפוליטיקה והחברה הערבית בישראל, יתקיים באוניברסיטת חיפה בשיתוף עם התוכנית לחברה הערבית של המכון הישראלי לדמוקרטיה והקרן החדשה לישראל.

בכנס יושק שנתון החברה הערבית ויצגו נתונים חדשים אודות עמדות, זהויות ותפיסות פוליטיות בקרב האזרחים הערבים בישראל. לצד זאת יידונו נושאים כלכליים ופוליטיים העומדים בראש סדר יומה של החברה הערבית ובכללם, ההשתתפות של רע"מ בקואליציה, חוק החשמל, התכנית הממשלתית למאבק בפשיעה, אישוויון, הדור הצעיר בחברה הערבית, השיח הפוליטי החדש ושילוב ערבים בתקשורת הממסדית הישראלית.

במסגרת כנס חיפה לפוליטיקה והחברה הערבית בישראל, נבקש ללבן סוגיות יסוד רלוונטיות, נפגיש ונשמע מגוון קולות וגישות שונות, נציג תמונת מצב עדכנית של החברה הערבית בישראל, ונשרטט תרחישים פוליטיים וחברתיים רצויים לעתיד.

הכנס יערך בין התאריכים 20 – 22 במרץ  (ימים א'-ג') בהשתתפות  נבחרי ציבור, מומחים מובילים בתחומם, דמויות מפתח בחברה האזרחית ובמגזר העסקי בישראל.

אנא עקבו אחר הפרסומים בסמוך למועד שנקבע לכנס.